AKADEMİK KADRO

Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

İstanbul Üniversitesi

develi@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 28

Özgeçmiş

Program Koordinatörü

Prof. Dr. Barbaros GÖNENÇGİL

İstanbul Üniversitesi

barbaros@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 15756

Özgeçmiş

Bilim Alanı Uzmanı

Prof. Dr. İsmet AKOVA

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Doç. Dr. Hasan ÖZDEMİR

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Doç. Dr. Orhan GÜRBÜZ

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Ders Veren Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ

İstanbul Üniversitesi

ore@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 00 – 1592

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa BUDAK

İstanbul Üniversitesi

mustafa.budak@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

İstanbul Üniversitesi

cezmi.eraslan@istanbul.edu.tr

(212) 440 19 64 – 10762

Özgeçmiş

Prof. Dr. Arzu TERZİ

İstanbul Üniversitesi

terzi@istanbul.edu.tr

(212) 4555700 – 15882

Özgeçmiş

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

İstanbul Üniversitesi

incekara@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11550

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İstanbul Üniversitesi

develi@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 28

Özgeçmiş

Prof. Dr. Halim KAZAN

İstanbul Üniversitesi

halim.kazan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11550

Özgeçmiş

Prof. Dr. Veysel BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

vbozkurt@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 19549

Özgeçmiş

Prof. Dr. Zarife SEÇER

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

zarife.secer@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Alev ÖNDER

Marmara Üniversitesi

Özgeçmiş

Prof. Dr. Berrin AKMAN

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Zeynep Fulya TEMEL

Gazi Üniversitesi

ftemel@gazi.edu.tr

(312) 202 20 00

Özgeçmiş

Prof. Dr. Gülten UYANIK BALAT

Marmara Üniversitesi

gbalat@marmara.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. İrfan BAŞKURT

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

ibaskurt@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00

Özgeçmiş

Prof. Dr. Rengin ZEMBAT

Marmara Üniversitesi

Özgeçmiş

Prof. Dr. Çağlayan DİNÇER

Ankara Üniversitesi

cdincer@education.ankara.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Elif ÇELEBİ ÖNCÜ

Kocaeli Üniversitesi

elifceon@kocaeli.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Fatih Mehmet SANCAKTAR

İstanbul Üniversitesi

sancaktar@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 15914

Özgeçmiş

Doç. Dr. Abdurrahman BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

abdurrahman.bozkurt@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 13123

Özgeçmiş

Doç. Dr. Şerife Sema KARAKELLE

İstanbul Üniversitesi

semakara@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Murat ELMALI

İstanbul Üniversitesi

melmali@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN

İstanbul Üniversitesi

akman@sistanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11658

Özgeçmiş

Doç. Dr. Lütfi ILGAR

İstanbul Üniversitesi

lutfuilgar@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Doç. Dr. Sibel SÖNMEZ

Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ

İstanbul Üniversitesi

abdurrahman.savas@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Betül BATIR

Mustafa Kemal Üniversitesi

bbatir@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13017

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Dilek İNAL

İstanbul Üniversitesi

inald@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13021

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hayrünisa ALP

İstanbul Üniversitesi

hyralp@istanbul.edu.tr

(212) 440 03 45

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ö.Kürşad KARACAGİL

İstanbul Üniversitesi

o.karacagil@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ERDEM

İstanbul Üniversitesi

nilerdem@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 10598

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Erhan GÜLLÜ

İstanbul Üniversitesi

ramazan.gullu@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜRLEK

İstanbul Üniversitesi

mehmet.gurlek@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naim ÇİÇEKLER

İstanbul Üniversitesi

acicekler@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYGÜNEŞ

İstanbul Üniversitesi

mehmet.aygunes@istanbul.edu.tr

(212) 4555700 – 15953

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Fahrettin Fatih KESMEZACAR

İstanbul Üniversitesi

kesmezacar@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hakan BEKTAŞ

İstanbul Üniversitesi

hbektas@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11660

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Leyla ULUS

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

leylaulus@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11989

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Şükran ÖZ

Hayat Mustafa Kemal Üniversitesi

(326) 245 60 00 – 5266

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Elif YALÇINTAŞ SEZGİN

Uludağ Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz YAMAN

İstanbul Üniversitesi

yyaman@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 26065

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Cansu TUTKUN

Bayburt Üniversitesi

etutkun@bayburt.edu.tr

Özgeçmiş

 Öğr. Gör. Nihat TOPAÇ

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

ntopac@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 26077

Özgeçmiş

Öğr. Gör. Musa BARDAK

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

musa.bardak@izu.edu.tr

0 (212) 692 8884

Özgeçmiş

Okt. Dr.Öznur GÜLDEN

İstanbul Üniversitesi

oznur.gulden@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 26121

Özgeçmiş

Okt. Seval ERGÜDER

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Ahmet PEKŞEN

İstanbul Üniversitesi

(212) 440 00 00 – 15839

Özgeçmiş

Okt. Esra KAYA

İstanbul Üniversitesi

(212) 440 00 00 – 26108

Özgeçmiş

Okt. Nalan TUR

İstanbul Üniversitesi

(212) 440 00 00

Özgeçmiş