Mezunlar ve Kariyer Planlama

Kariyer Olanakları

Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayarak, program yeterliliklerini sağlayan öğrenciler Çocuk Gelişimi Lisans Mezunu unvanını alırlar.

Çocuk Gelişimi lisans programı mezunları eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, adalet ve diğer sektörlerde de görev alabilmektedirler.

1. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde

Çocuk Gelişimci, İdareci, Uzman, Danışman

2. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
Temel Eğitim Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Talim Terbiye Genel Kurulu vs.

Program Hazırlayıcı ve Denetleyici

3. Sağlık Bakanlığına bağlı
Anne Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde, Devlet ve Özel Hastanelerde, Hastane Okullarında

Çocuk Gelişimcisi

4. Resmi ve özel statüdeki  okul öncesi eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, yuva vs.)

Kurucu, İdareci, Uzman ve Çocuk Gelişimci

5. Resmi ve özel statüdeki özel eğitim merkezlerinde

Kurucu, İdareci, Uzman ve Çocuk Gelişimci

6. Adalet Bakanlığına bağlı
Çocuk İzlem Merkezlerinde, Çocuk Mahkemelerinde

Bilirkişi ve Danışman, Çocuk Gelişimci

7. UNICEF, STK, TUBİTAK, Belediyeler ve diğer kurumlarda

Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Danışman

8. Radyo televizyonda aile ve çocuk programları ve çocuk tiyatrolarında

Denetmen, Yazar

9. Ulusal ve uluslararası yayınevlerinde
Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında

Yazar, Danışman, Editör

10. Ulusal ve uluslararası oyuncak firmalarında

Eğitici Materyal Tasarımcısı, Danışman ve Denetimci

11. Pedagojik formasyon sertifikası alarak Kız Meslek Liselerinde

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni

12. Aile danışmanlığı sertifikası alarak 

Çocuk Merkezli Aile Danışmanlığı, Çocuk ve Aile ile ilgili tüm alanlarda

hizmet edebilirler.

Mezuniyet Koşulları

  •  Döneme ait zorunlu derslerde başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
  •  Mezuniyet not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

Faydalı Bağlantılar ve Dökümanlar