PROGRAM HAKKINDA

Çocuk Gelişimi Programının temel amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–18 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen uzmanlar yetiştirmektir. Bununla birlikte programda özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan nitelikli uzmanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Programın diğer amaçları kısaca özetlenirse yukarıda sözü edilen yaş grubu çocuklarında görülebilen hastalıkların belirtileri hakkında bilgi sahibi olan, bu konuda korunma yollarını ve hastaya bakım tekniklerini bilen, ilk yardım konusunda temel bilgi ve beceriye sahip uzmanları bu alana kazandırmak; çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun, eğitici oyuncaklar hazırlamak, kullandığı makine araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapabilen, çalışılan yerde günlük menü ve yiyecekleri ilkelerine uygun hazırlayabilen uzmanlar yetiştirmek şeklinde sıralanabilir.

Detaylı Bilgi 

Bu bölümden mezun olan öğrencilerin kazandıkları beceriler şu şekilde sıralanabilir:

 • Evrensel bilim, eğitim ilkeleri ve yaşam boyu öğrenme temel alınarak çocuk gelişimi alanında bilgi sahibi olur.
 • Eğitim gören çocukların yaş aralığına uygun eğitim modülünü belirler.
 • Meslek eğitimleri sayesinde çocuklarla etkili iletişim kurulabilir.
 • Türkçe ’ye hâkim olan öğretici adayı dili etkili bir biçimde kullanabilir.
 • Okul öncesi çocukların bilişseli duyuşsal ve psiko-motor özellikleri hakkında bilgi sahibi olunur.
 • Alan dersleri ve uygulama dersleri ile meslekte uzmanlaşma sağlanır.
 • Okul öncesi kurumlarda eğitim gören çocukların davranışsal süreçlerini gözlemleyerek analiz eder.
 • Çocukların gelişim dönemlerini düzenli olarak gözlemleyerek bu değişim dönemleri arasında meydana gelen fiziksel ve davranışsal değişiklikleri analiz eder.
 • Çalıştığı kurumda rehberlik hizmetlerine katkıda bulunacak faaliyetler düzenleye bilir.
 • Ebeveyn-okul işbirliği kapsamında öğrencilerin sosyo-kültürel gelişimlerini ilerletmek amacıyla kültürel çalışmalar yapar.
 • Alanıyla ilgili teknolojik gelişmelerden haberdardır. Öğrenciler hakkındaki istatistiksel verileri mobil ortamda hazır ve düzenli olarak verileri karşılaştırır.
 • Programdaki yabancı dil eğitimi sayesinde A2 düzeyde dil bilgisi yeterliğine sahip olur.
 • İnsan sağlığı hakkında ve temel ilk yardım konusunda gerekli donanıma ve bilgiye sahip olur.
 • Özel eğitim gerektiren çocukların fiziksel ve ruhsal davranışlarını tanımlayarak onlara özel etkinlikler düzenleyebilir.

Başvuru Koşulları

Çocuk Gelişimi lisans programına başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.

 • En az lise veya dengi okul mezunu olan adaylar için (Yeni Kayıt)
 • Örgün öğretimde öğrenci olup açık öğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için (Yatay Geçiş)
 • Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile halen öğrenim gören öğrenciler için (İkinci Üniversite)


Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

Dersler ve Ders Materyalleri

 • Çocuk Gelişimi programının en büyük özelliği ders materyallerinin tamamının e- öğrenme yöntemiyle hazırlanmasıdır. Program müfredatı ulusal eğitim politikası hedefleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Dersler, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi deneyimli akademik kadrosu tarafından hazırlanmıştır. Programla ilgili oluşabilecek tüm sorunlar 7/24 hizmet anlayışıyla hizmet veren çağrı merkezine iletilebilir ve çözüm üretilir.
 • Öğretim Sistemi Platformu tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlenmiş ve öğrencinin rahat bir şekilde çalışabilmesi için sisteme ders notları, sunumlar, videolar ve ileri öğretim materyali olarak hazırlanan FAZ2 içerikleri yüklenmiştir.
 • Öğrenci Programla veya müfredatla ilgili tüm taleplerini anlık olarak sistem üzerinden iletebilmekte ve bu talepler kısa sürede yerine getirilmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Çocuk Gelişimi lisans programında dönem içerisinde sınavlar aşağıda belirtilen şekillerde uygulanmaktadır.

Fakültemizde ölçme değerlendirme AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirlenen kurallar doğrultusunda gerçekleşecektir. Ölçme değerlendirmeye ilişkin kurallar yönetmeliğin beşinci bölümünde bulunmaktadır. Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yılsonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Mezuniyet ve kariyer olanaklarıyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.