Mezuniyet

  Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayarak, program yeterliliklerini sağlayan öğrenciler Çocuk Gelişimi Lisans Mezunu unvanını alırlar. Çocuk Gelişimi lisans programı mezunları eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, adalet ve diğer sektörlerde de görev alabilmektedirler.
person_add Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde
Çocuk Gelişimci, İdareci, Uzman, Danışman
person_add Milli Eğitim Bakanlığına bağlı
Temel Eğitim Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Talim Terbiye Genel Kurulu vs
Program Hazırlayıcı ve Denetleyici
person_add Sağlık Bakanlığına bağlı
Anne Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde, Devlet ve Özel Hastanelerde, Hastane Okullarında
Çocuk Gelişimcisi
person_add Resmi ve özel statüdeki okul öncesi eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, yuva vs.)
Kurucu, İdareci, Uzman ve Çocuk Gelişimci
person_add Resmi ve özel statüdeki özel eğitim merkezlerinde
Kurucu, İdareci, Uzman ve Çocuk Gelişimci
person_add Adalet Bakanlığına bağlı
Çocuk İzlem Merkezlerinde, Çocuk Mahkemelerinde
Bilirkişi ve Danışman, Çocuk Gelişimci
person_add UNICEF, STK, TUBİTAK, Belediyeler ve diğer kurumlarda
Proje Yürütücüsü, Araştırmacı ve Danışman
person_add Radyo televizyonda aile ve çocuk programları ve çocuk tiyatrolarında
Denetmen, Yazar
person_add Ulusal ve uluslararası yayınevlerinde
Çocuklara yönelik kitap, dergi, gazete gibi yayınların hazırlanmasında
Yazar, Danışman, Editör
person_add Ulusal ve uluslararası oyuncak firmalarında
Eğitici Materyal Tasarımcısı, Danışman ve Denetimci
person_add Pedagojik formasyon sertifikası alarak Kız Meslek Liselerinde
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
person_add Aile danışmanlığı sertifikası alarak
Çocuk Merkezli Aile Danışmanlığı, Çocuk ve Aile ile ilgili tüm alanlarda

hizmet edebilirler.
      Mezuniyet Koşulları
  •  Fakülte Yönetim Kurulu Kararınca gerekli kredi/AKTS miktarını alıp başarıyla tamamlamak,
  •  FF harf notlu derse sahip olmamak,
  •  2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip bulunmak (AGNO),
  •  Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.

  • Uyarı:Fakülte Yönetim Kurulu Kararınca AKTS sayıları artırılabilir.