Program Hakkında

 

 

Çocuk Gelişimi Programının temel amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–18 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen uzmanlar yetiştirmektir. Bununla birlikte programda özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan nitelikli uzmanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Programın diğer amaçları kısaca özetlenirse yukarıda sözü edilen yaş grubu çocuklarında görülebilen hastalıkların belirtileri hakkında bilgi sahibi olan, bu konuda korunma yollarını ve hastaya bakım tekniklerini bilen, ilk yardım konusunda temel bilgi ve beceriye sahip uzmanları bu alana kazandırmak; çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun, eğitici oyuncaklar hazırlamak, kullandığı makine araç ve gereçlerin bakım ve onarımını yapabilen, çalışılan yerde günlük menü ve yiyecekleri ilkelerine uygun hazırlayabilen uzmanlar yetiştirmek şeklinde sıralanabilir.

 

DETAYLI BİLGİ

    Bu bölümden mezun olan öğrencilerin kazandıkları beceriler şu şekilde sıralanabilir:

 

 • Evrensel bilim, eğitim ilkeleri ve yaşam boyu öğrenme temel alınarak çocuk gelişimi alanında bilgi sahibi olur.
 • Eğitim gören çocukların yaş aralığına uygun eğitim modülünü belirler.
 • Meslek eğitimleri sayesinde çocuklarla etkili iletişim kurulabilir.
 • Türkçe’ye hâkim olan öğretici adayı dili etkili bir biçimde kullanabilir.
 • Okul öncesi çocukların bilişseli duyuşsal ve psiko-motor özellikleri hakkında bilgi sahibi olunur.
 • Alan dersleri ve uygulama dersleri ile meslekte uzmanlaşma sağlanır.
 • Okul öncesi kurumlarda eğitim gören çocukların davranışsal süreçlerini gözlemleyerek analiz eder.
 • Çocukların gelişim dönemlerini düzenli olarak gözlemleyerek bu değişim dönemleri arasında meydana gelen fiziksel ve davranışsal değişiklikleri analiz eder.
 • Çalıştığı kurumda rehberlik hizmetlerine katkıda bulunacak faaliyetler düzenleye bilir.
 • Ebeveyn-okul işbirliği kapsamında öğrencilerin sosyo-kültürel gelişimlerini ilerletmek amacıyla kültürel çalışmalar yapar.
 • Alanıyla ilgili teknolojik gelişmelerden haberdardır. Öğrenciler hakkındaki istatistiksel verileri mobil ortamda hazır ve düzenli olarak verileri karşılaştırır.
 • Programdaki yabancı dil eğitimi sayesinde A2 düzeyde dil bilgisi yeterliğine sahip olur.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 • YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) İle Kayıt
 • Programa kayıt olmak için YKS’ye giriş yaptıktan sonra program için tercih yapabilirsiniz. ÖSYM tarafından fakültemize yerleştirildiğiniz takdirde kayıt hakkı elde edersiniz.
 • DGS ile Kayıt
 • Programa kayıt olmak için DGS’ye giriş yaptıktan sonra program için tercih yapabilirsiniz. ÖSYM tarafından fakültemize yerleştirildiğiniz takdirde kayıt hakkı elde edersiniz.
 • İkinci Üniversite Kapsamında Sınavsız Kayıt
 • Programa kayıt olmak için Sınavsız İkinci Üniversite kapsamında, fakülteye gerekli şartları sağlamanız durumunda başvuru yapmanız gerekmektedir. Herhangi bir lisans/önlisans bölümünde okuyor ya da lisans/önlisans bölümü mezunuysanız programa başvuru yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için http://ikinciuniversite.istanbul.edu.tr/tr/_ adresini ziyaret ediniz.

 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

Çocuk Gelişimi Lisans Programı; Psikoloji, Okul Öncesi, Çocuk Gelişimi gibi alanlar üzerine zorunlu derslerden oluşmaktadır. Programın en büyük özelliği ders materyallerinin tamamının e- öğrenme yöntemiyle hazırlanmasıdır. Program müfredatı ulusal eğitim politikası hedefleri doğrultusunda hazırlanmış olmasıdır. Dersler, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi deneyimli akademik kadrosu tarafından hazırlanmıştır.
Öğretim Sistemi Platformu tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlenmiş ve öğrencinin rahat bir şekilde çalışabilmesi için sisteme ders notları, sunumlar, videolar ve ileri öğretim materyali olarak hazırlanan FAZ2 içerikleri yüklenmiştir. Öğrenci Programla veya müfredatla ilgili tüm taleplerini anlık olarak sistem üzerinden iletebilmekte ve bu talepler kısa sürede yerine getirilmektedir.
Programla ilgili her konuda https://auzefcozum.istanbul.edu.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Sınav Uygulama Şekli
Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl / yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Sınav Uygulamaları Hakkında
Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen sınavlar geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
Bazı Uzaktan Öğretim programlarında çoktan seçmeli sınav tipinin dışında Klasik ve Sözlü sınavlar uygulanabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://auzef.istanbul.edu.tr/tr/content/olcme-degerlendirme/sinavlar-hakkinda

 

 

MEZUNİYET

 •  Fakülte Yönetim Kurulu Kararınca gerekli kredi/AKTS miktarını alıp başarıyla tamamlamak,
 •  FF harf notlu derse sahip olmamak,
 •  2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip bulunmak (AGNO),
 •  Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.

 • Uyarı:Fakülte Yönetim Kurulu Kararınca AKTS sayıları artırılabilir.